ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

تکمیل فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تایید پست الکترونیک *
تصویر امنیتی *
شنبه, 04 اسفند 1397

پردیس توسعه صنایع پایین دستی نفت

معرفي

يکي از فرآيندهاي مهم در صنايع نفت و گاز، فرآيند جذب سطحي ميباشد که به صورت فيزيکي جزء مورد نظر توسط ذرات جامد با سطح ويژه بالا از خوراک فاز گاز يا مايع جدا مي گردد.

اين فرآيند در صنعت گاز عمدتا براي جداسازي بخارات آلي، نيتروژن، اکسيژن، هيدروژن، رطوبت، سولفيد هيدروژن و مرکاپتان مي تواند کاربرد داشته باشد. با توجه به وسعت کاربرد اين فرآيند و تعدد پالايشگاههاي نفت و گاز در کشور، ضروري مينمود اين فرآيند با تمامي زيرساختها در کشور بومي گردد.

راهكار

با توجه به توانمنديهاي موجود در پژوهشگاه و دستاوردهاي حاصل در کسب دانش فني فرآيندهاي جذب، ساخت پايلوت و ساخت جاذب، پژوهشگاه صنعت نفت آمادگي کامل در طراحي واحدهاي صنعتي خالص سازي هيدروژن و واحدهاي صنعتي جذب از جمله نم زدايي و مرکاپتان زدايي، حذف گازها، بخارات آلي و ترکيبات گوگردي و همچنين در انجام پروژههاي تحقيق و توسعه در راستاي حل مشکلات موجود در واحدهاي صنعتي را دارا ميباشد.

پژوهشگاه صنعت نفت در راستاي بومي سازي اين تکنولوژي، زيرساختهاي آزمايشگاهي و پايلوتي را با حمايت مالي و معنوي چهار شرکت اصلي شرکت ملي نفت ايران و بويژه شرکت ملي گاز ايران ايجاد نموده است و امکان ارائه سرويس به صنعت نفت و بخش خصوصي را در اين زمينه دارا ميباشد.

توانمنديها

زيرساختهاي پايلوتي و نيمه صنعتي

 • پايلوت PSA جهت خالص سازي هيدروژن به ظرفيت
 • پايلوت PSA / TSA مجهز به PLC براي ارزيابي عملکرد جاذبها به ظرفيت
 • پايلوتهاي توليد جاذبهاي کربني، نانو جاذبها و غربال مولکولي به ظرفيت 5 كيلوگرم

زيرساختهاي آزمايشگاهي

 • آزمايشگاه تست جاذب
 • اندازه گيري ايزوترم رطوبت، بخارات آلي، گازهاي خورنده (H2S و مرکاپتان)، گازهاي غير خورنده و سامانه آزمايشگاهي ديناميکي جذب
 • آزمايشگاه تعيين خواص فيزيکي و خواص حفره جاذبها
 • اندازهگيري سطح ويژه، حجم و قطر حفرات، جذب آب در درصدهاي مختلف، دانسيته، توزيع اندازه ذرات، LOI، مقاومت مکانيکي، سايش، اندازهگيري عدد يدي و اسيديته براي کربن فعال
 • آزمايشگاه ساخت جاذب
 • ادوات و سامانههاي آزمايشگاهي و کوره ها براي ساخت جاذب

زيرساختهاي نرم افزاري /طراحي

 • نرم افزارهاي شبيه سازي و طراحي واحد صنعتي خالص سازي هيدروژن
 • نرم افزارهاي شبيه سازي و طراحي واحدهاي صنعتي جذب از جمله نم زدايي و مرکاپتان زدايي، حذف گازهايي چون CO2، بخارات آلي و ترکيبات گوگردي

دستاوردها

 • ساخت جاذب هاي كربن فعال، غربال مولكولي كربني و زئوليتها در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت
 • جداسازي نيتروژن از هوا و نيتروژن از گاز طبيعي در مقياس بنچ توسط جاذب هاي ساخت پژوهشگاه
 • بررسي فني اقتصادي واحدهاي صنعتي جذب
 • طراحي و ساخت پايلوت چهار بستري PSA براي خالص سازي هيدروژن به ظرفيت
 • طراحي واحد صنعتي خالص سازي هيدروژن با روش PSA براي کارخانه 3000 بشکه در روز GTL
 • توسعه نرم افزارهاي شبيه سازي و طراحي واحدهاي صنعتي جذب
 • واگذاري دانش فني توليد جاذبهاي نم زدايي A3 به بخش خصوصي
 • ارائه خدمات تخصصي ارزيابي عملكرد جاذب براي گازهاي خورنده(H2S و مرکاپتان)، گازهاي غير خورنده
 • ارائه خدمات تخصصي ارزيابي جامع و تعيين خواص جاذبهاي متداول صنعت مطابق با استانداردهاي IGS
 • شبيه سازي بستر جذب خالص سازي هيدروژن پتروشيمي بندر امام
 • طراحي، ساخت پايلوت براي تست جاذبهاي مورد استفاده در صنعت به ظرفيت
 • طراحي واحدهاي تصفيه گاز خط لوله براي واحدهاي ايزوکانتينر LNG

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد